Men’s Health

Androgel® 16,2 mg/g – Gel in doseerpomp

Androgel® 50 mg – Gel in sachet

Women’s Health

Utrogestan® 100 mg – Capsules voor oraal gebruik

Utrogestan® 200 mg – Capsules voor vaginaal gebruik

Androgel® 16,2 mg/g - Gel in doseerpomp

Androgel® 16,2 mg/g wordt gebruikt bij volwassen mannen ter vervanging van testosteron voor de behandeling van diverse gezondheidsproblemen die worden veroorzaakt door een tekort aan testosteron (hypogonadisme bij mannen).

Patiëntenbijsluiter
Androgel® 16,2 mg/g - Gel in doseerpomp Patiëntenbijsluiter 

Samenvatting van de productkenmerken (SmPC)
Androgel® 16,2 mg/g - Gel in doseerpomp SmPC

Ondersteunende materialen
Mocht u medisch professional zijn en geïnformeerd willen worden over Androgel® 16,2mg/g, gel in doseerpomp, kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken en/of ondersteunende materialen aan te vragen. Wij hebben voor u een patiënten instructieblok, een demo Androgel® doseerpomp en een instructiekaart met overstapadvies en doseerinformatie beschikbaar. Aanvragen kan per mail: info@besins-healthcare.nl of per telefoon: 030 - 799 7174.

Doseerinformatie
De startdosering voor Androgel® 16,2 mg/g, gel in doseerpomp is 40,5 mg testosteron (twee maal indrukken van de gelpomp). De dosering van de sachet 50 mg en de doseerpomp 40,5 mg kan niet 1 op 1 vergeleken worden op basis van het aantal mg. Hiervoor moet gekeken worden naar de verschillende enhancers en de daarmee gepaard gaande opname in het bloed en afname van de gerelateerde symptomen van testosteron deficiëntie. In de fase 3 studie is aangetoond dat de opname in het bloed van de dosering van 40,5 mg eenzelfde testosteron waarde en eenzelfde symptoomreductie gaf als de toediening van 50 mg in het sachet. Kortom, de startdosering van de doseerpomp 40,5 mg komt overeen met de dosering van de sachet 50 mg.

Androgel® 50 mg - Gel in sachet

Dit geneesmiddel bevat testosteron, een mannelijk hormoon dat op natuurlijke wijze door het lichaam wordt aangemaakt. Androgel wordt gebruikt bij volwassen mannen als testosteronaanvulling (suppletie), voor de behandeling van verschillende gezondheidsproblemen die worden veroorzaakt door een tekort aan testosteron (hypogonadisme bij mannen).

Patiëntenbijsluiter
Androgel® 50 mg - Gel in sachet Patiëntenbijsluiter

Samenvatting van de productkenmerken(SmPC)
Androgel® 50 mg - Gel in sachet SmPC

Disclaimer
We willen erop wijzen dat medicatie altijd in overleg met de behandelend arts moet worden vastgesteld. Voor informatie over een behandeling kunt u het beste uw arts en/of apotheker raadplegen.

Utrogestan® 100 mg - Capsules voor oraal gebuik

Progesteron is een natuurlijk hormoon dat kan worden voorgeschreven als aanvulling op een estrogeentherapie tijdens of na de overgang. Het kan ook worden voorgeschreven als er een tekort aan progesteron bestaat, zoals bij bepaalde stoornissen van de menstruatiecyclus.

Patiëntenbijsluiter
Utrogestan® 100 mg capsules Patiëntenbijsluiter

Samenvatting van de productkenmerken (SmPC)
Utrogestan® 100 mg capsules SmPC

Disclaimer
We willen erop wijzen dat medicatie altijd in overleg met de behandelend arts moet worden vastgesteld. Voor informatie over een behandeling kunt u het beste uw arts en/of apotheker raadplegen.

Utrogestan® 200 mg - Capsules voor vaginaal gebuik

Utrogestan® 200 is geïndiceerd als supplement voor de behandeling van vrouwen tijdens de luteale fase bij een vruchtbaarheidsbehandeling (Assisted Reproductive Technology (ART)). Utrogestan® 200 mg ondersteunt de zwangerschap tijdens vruchtbaarheidsbehandelingen (voor vrouwen die niet makkelijk zwanger kunnen worden).

Elke capsule bevat als werkzame stof 200 mg natuurlijk bio-identiek gemicroniseerd progesteron. De aanbevolen dosering is 600 mg per dag. De wijze van toediening is vaginaal en de ovale capsule kan gemakkelijk met de vinger worden ingebracht.

Patiëntenbijsluiter
Utrogestan® 200 mg capsules Patiëntenbijsluiter

Samenvatting van de productkenmerken (SmPC)
Utrogestan® 200 mg capsules SmPC

Disclaimer
We willen erop wijzen dat medicatie altijd in overleg met de behandelend arts moet worden vastgesteld. Voor informatie over een behandeling kunt u het beste uw arts en/of apotheker raadplegen.