ByYourSideForLife_Logo_v2_-02 (1).png

Laatste update: februari 2024
 

Besins Healthcare Monaco S.A.M.  ("Wij") verbinden ons ertoe uw persoonlijke gegevens te beschermen en uw privacy te respecteren. We verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit privacybeleid legt uit waarom we uw persoonlijke gegevens verwerken, hoe we alle verstrekte persoonlijke gegevens verzamelen, behandelen en beschermen, hoe die informatie wordt gebruikt en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op persoonlijke gegevens die zijn verzameld via (uw gebruik van) deze website. Als u vragen heeft over persoonlijke gegevens die u via een ander kanaal aan ons heeft verstrekt, raadpleeg dan 'Hoe kunt u contact met ons opnemen?'  hieronder.

Welke persoonlijke gegevens mogen we verzamelen en verder verwerken?   
 

Voor de meeste pagina's van deze website kunnen we informatie verzamelen die u niet direct identificeert, zoals:

 • de server waarop u bent ingelogd,
 • de geografische locatie van de ISP die u gebruikt,
 • het type browser dat u gebruikt,
 • uw datum en tijd van toegang
 • de website die toegang vraagt
 • overgedragen datavolume
 • uw taalinstellingen
 • uw IP-adres ("IT-informatie").

IT-informatie wordt verkregen via cookies. Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat wordt gedownload naar uw computer wanneer u een website bezoekt. U kunt de lijst met cookies die we gebruiken vinden in ons Cookie-instellingen. .

In sommige gevallen moet u, om contact met ons op te nemen of u te abonneren op onze nieuwsbrief, andere persoonlijke gegevens invoeren, zoals uw voornaam, uw naam en/of uw e-mailadres ("Contactgegevens"), en u kunt er ook voor kiezen aanvullende informatie te verstrekken, zoals uw geslacht, interessegebieden, specialisatie (als u een zorgverlener bent), enz. ("Aanvullende informatie").

Gevoelige persoonlijke gegevens en gegevens van kinderen
 

We verzamelen geen gevoelige persoonlijke gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, gezondheid of lidmaatschap van een vakbond op deze website.

We verzamelen of gebruiken niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen (we definiëren "kinderen" als minderjarigen jonger dan 18) op deze website. We staan niet bewust toe dat kinderen contact met ons opnemen of gebruik maken van onze online diensten. Als u als ouder merkt dat uw kind ons informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op  (zie hieronder  "Hoe kunt u contact met ons opnemen?”).

Contact via deze website is niet bedoeld om medisch advies te vragen of bijwerkingen te melden. Als u een vraag heeft over de behandeling met ons product, raden we u aan om contact op te nemen met uw arts of de relevante autoriteiten in uw land van verblijf. Bijwerkingen kunt u melden bij het Lareb.

Wat is het doel van de verwerking? 
 

We verwerken uw IT-informatie met het doel om het gebruiker op onze website te meten. Met deze informatie kunnen we onze website verbeteren. U kunt meer details vinden over het specifieke doel van elk cookie in ons Cookie-instellingen..

Als u contact met ons opneemt voor een specifiek verzoek, verwerken we uw Contactgegevens en, indien van toepassing, Aanvullende Informatie uitsluitend voor de afhandeling van uw specifieke verzoek.

Wat is de wettelijke grondslag van de verwerking?     
 

Behalve voor cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze website, vindt de verwerking van uw persoonlijke gegevens alleen plaats als u hiervoor toestemming geeft.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?     
 

Tenzij anders vereist door de wet, bewaren we uw Contactgegevens en Aanvullende Informatie, indien van toepassing, (i) zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is om uw specifieke verzoek te verwerken, d.w.z. totdat er een definitieve uitkomst is in verband met de zaak die is aangekaart door uw verzoek of (ii) zolang onze nieuwsbrief van kracht is en u ervoor heeft gekozen u er niet voor af te melden. Afmelden voor onze nieuwsbrief kan eenvoudig worden gedaan door te klikken op de "afmelden"-knop onderaan elke nieuwsbrief die u per e-mail is toegezonden.

Met wie delen we uw persoonlijke gegevens?     
 

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden geraadpleegd door een beperkt aantal van onze werknemers die zich het belang van privacy realiseren en adequaat zijn geïnstureerd om persoonlijke gegevens adequaat en veilig te verwerken en te beheren.

Afhankelijk van de inhoud van uw verzoek kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met onze gelieerde entiteiten en/of derden. We zullen dat alleen doen als deze derden voldoende garanties bieden en passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om te voldoen aan de eisen van de toepasselijke wetgeving en de bescherming van uw rechten is gewaarborgd.

Deze dienstverleners bevinden zich meestal in verschillende landen. In het geval van overdracht naar landen die mogelijk een lager niveau van gegevensbescherming bieden, sluiten we overeenkomsten voor gegevensoverdracht op basis van de standaard contractuele clausules voor internationale gegevensoverdrachten.

Wat zijn uw rechten?     
 

U heeft een aantal rechten m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens: 

 •  U kunt ons  verzoeken om informatie en inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die persoonsgegevens worden gebruikt.
 •  U kunt ons  verzoeken om informatie en inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die persoonsgegevens worden gebruikt. 
 •  U kunt ons  verzoeken uw persoonsgegevens te laten wijzigen/corrigeren; 
 •  U kunt ons  verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen;
 •  U kunt ons  verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; 
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;  
 • Het uitoefenen van uw rechten is kosteloos. Wij zullen binnen een maand op uw verzoek reageren. 

Hoe kunt u contact met ons opnemen?     
 

Wij zullen uiterst zorgvuldig met  uw gegevens omgaan. Als u vragen, verzoeken of zorgen heeft, of als u een van de hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via privacy@besins-healthcare.com. Als alternatief kunt u een brief sturen naar het volgende adres:

Besins Healthcare Monaco S.A.M.      
T.a.v. de algemene raad      
11, Rue Du Gabian      
MC98000 Monaco

U kunt er ook voor kiezen om rechtstreeks contact op te nemen met onze Nederlands filiaal. Het adres is:
Besins Healthcare Netherlands BV
Servaasbolwerk 14
3512 NK Utrecht
Nederland
Tel: +31 (0)30 785 4558
Email: info@besins-healthcare.nl

Klachten     
 

Met klachten en vragen kunt ook terecht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. 

In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact

Wij zorgen voor een regelmatige update van ons Privacybeleid . Dit beleid is voor het laatste bijgewerkt in februari 2024.